Voortgang bestuur n.a.v. Bijzondere Algemene Ledenvergadering - vv Beilen

Voortgang bestuur n.a.v. Bijzondere Algemene Ledenvergadering

18 april 2023 21:15


Op 5 april vond de Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats. Het aftreden van het bestuur stond geagendeerd. Enkele bestuursleden hadden aangegeven zich niet meer te kunnen motiveren om hun functie in het bestuur uit te voeren met name door het stoppen van het fusietraject. Dit traject is gestopt omdat VV Beilen geen fusiebegeleidingscommissie heeft kunnen formeren. Dit maakt dat het fusietraject nu in de ijskast wordt gezet.

Vanuit het bestuur is er geen voordracht geweest van nieuwe kandidaat bestuursleden. Tijdens de BALV heeft Stefan Jonker zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter en is tevens benoemd tot voorzitter in de BALV. 

De voorzitter zal actief op zoek gaan naar geschikte medebestuursleden. Hiervoor zal hij ook hulp inschakelen met als doel een nieuw bestuur te formeren.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester. Verdere bestuursleden  zijn afgevaardigden vanuit de jeugdcommissie, sponsorcommissie en technische commissie. Deze laatste drie personen hebben in ieder geval aangegeven voorlopig door te gaan tot de eerstvolgende ALV. Op dit moment is de functie van secretaris vacant. Tevens is de invulling van de functie van penningmeester m.i.v. de eerstvolgende ALV (november) noodzakelijk.

Mocht je een geschikte kandidaat weten. Heb je ideeën over de invulling hiervan? Of heb je zelf interesse? Een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk, neem dan contact met het bestuur. Contactgegevens zijn te vinden op https://www.vvbeilen.nl/539/bestuursleden/

Binnenkort worden de vacatures en functieprofielen op de website zichtbaar gemaakt.

Namens deze weg willen wij als bestuur Alida Doorten en Leon Vries bedanken voor hun inzet en voor de prettige samenwerking.

Met sportieve groet,

Bestuur VV Beilen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!