25e Jaarvergadering Vrienden van VV Beilen - vv Beilen

25e Jaarvergadering Vrienden van VV Beilen

20 november 2023 11:00


Het Bestuur van de vrienden van VV Beilen nodigt haar leden uit voor de 25e jaarvergadering.

Wanneer: Maandag 27 november 2023 om 20.00 uur

Waar: Bestuurskamer van de V.V. Beilen

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen van de ledenvergadering van 31 oktober 2022
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag secretaris 2022-2023
  5. Financieel Jaarverslag penningmeester 2022-2023
  6. Verslag kascommissie + (her)benoeming kascontrolecommissie
  7. Begroting 2023-2024
  8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Bert en Marinus

Kandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering  worden ingediend bij de    secretaris.

       9. Rondvraag
     10. Sluiting
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!